Spracovanie rozvojových dokumentov

Spracovanie rozvojových dokumentov

Základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu s územným plánom konkrétneho územia. Tento dokument vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území samosprávy.

Každý subjekt formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektovými zámermi na zabezpečenie budúceho plánovaného vývoja.

Ponúkame spracovanie rozvojových dokumentov vo forme, obsahu a štruktúre dokumentu v súlade s metodikou definovanou v príslušnej legislatíve.