Projekty

Projekty

Projekt Slovenský červený kríž Trebišov

EEA Grants, Domáce a rodovo podmienené násilie

Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia.

Projek realizovaný v rokoch 2016-2017

Projekt obec Suché

Dotácie MF

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Suché

Projek realizovaný v roku 2018

Projekt obec Lazany

Operačný program kvalita životného prostredia

Zberný dvor v obci Lazany

Projek realizovaný v rokoch 2017-2018

Projekt obec Jasenov

Operačný program Kvalita životného prostredia

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci Jasenov.

Projek realizovaný v roku 2017

Fotografia pred a po rekonštrukcii.

Projekt obec Gerlachov

Operačný program Kvalita životného prostredia

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v Gerlachove.

Projek realizovaný v roku 2016

Projekt mesto Stropkov

Cezhraničná spolupráca PL – SK

Stretnutie kultúr Karpatského pohoria.

Projek realizovaný v rokoch 2015-2016