Spoločnosť FOR PROJECT s.r.o.

Spoločnosť FOR PROJECT s.r.o.

Sme mladá, dynamická, neustále sa rozvíjajúca konzultačno-poradenská špoločnosť.

Naším poslaním je poskytovať zákazníkom služby najvyššej kvality v oblasti získavania dotácií z grantových schém a podpôr zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Služby poskytujeme na základe profesionálnej orientácie v problematike a znalosti dotačných nástrojov na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni.

Okrem služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb, ako realizácia verejných obstarávaní pre verejný ako aj súkromný sektor, spracovanie rozvojových dokumentov obcí a miest, spracovanie podnikateľských zámerov, audítorské služby.

Sme otvorení k požiadavkám a potrebám našich zákazníkov. Ručíme za najvyššiu úroveň, profesionalitu a včasné vykonanie našich služieb.