Grantové poradenstvo

Grantové poradenstvo

Profesionálne poradenstvo

Klientom poskytujeme profesionálne poradenstvo, ktoré ušetrí nielen čas, ale aj finančné prostriedky.

Analýza stavu a potrieb klienta

Vychádzame z analýzy súčasného stavu a potrieb klienta.

Návrh optimálneho riešenia

Naši odborníci s komplexným prehľadom o aktuálne poskytovaných dotáciách a grantoch navrhnú optimálne riešenie vzhľadom na potreby klienta.

Návrh využívania finančných dotácií

Prostredníctvom tejto služby naša firma vytvorí klientovi návrh využívania finančnej pomoci z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.