Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Ponúkame širokú škálu poradenských služieb v oblasti ekonomického poradenstva, od vypracovania podnikateľského zámeru, finančné, strategické poradenstvo, po vývoj a implementáciu systémov súvisiacich s riadením firmy.

Zabezpečujeme komplexnú podporu pre podniky pri výbere najúčinnejšie stratégie rozvoja značky prostredníctvom riadnej analýzy potrieb zákazníkov, analýzy a návrhu zlepšenia produktov a služieb a prispôsobenie požiadavkám trhu:

Vypracovanie analýzy trhu a podnikateľského zámeru

Analýza možnosti financovania zámeru z grantov, zvýhodnených úverov, bankových pôžičiek alebo lízingu

Rozvoj podnikateľských zámerov a štúdií uskutočniteľnosti pre investičné projekty

Poradenstvo pri založení firmy

Organizovanie odborných školení pre firmy

Naším cieľom je vyhovieť potrebám a prekročiť očakávania zákazníkov. Naše štúdie sú pripravené s najvyššou starostlivosťou, s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu a identifikovať potenciálne obchodné príležitosti zákazníka.